Bezoekers

Vandaag 45
Deze week 45
Deze maand 1893
Sinds 11-2008 512256

Afscheid nemen - Ukuvalelisa
 

tot ziens Sala/hamba kahle
dag Hamba kahle
vaarwel Hamba kahle
goede reis Ibon yogeji
tot straks Ngizobuye ngikubone
tot morgen Ngizokubona kusasa
tot volgende week Ngizokubona ngesonto elizayo
tot volgende maand Ngizokubona ngenyanga ezayo
tot volgend jaar Ngizokubona ngonyaka ozayo
Ik hoop dat we elkaar ooit weer zien. Ngiyathemba siyobuye sibonane
Het was leuk je gekend te hebben. Ngijabulile ukukwazi
Ik wens je het beste voor je verdere leven. Ngikufisela okuhle kodwa empilweni yakho.
Ik zal je mijn adres geven. Ngizokunika umyalezo wami
Mag ik jouw adres hebben? Ngingalithola ikheli lakho?
Ik zal je schrijven. Ngizokubhalela incwadi.

 

 
Spreekwoord van de dag
"Ikhotha eyikhothayo. "De koe likt de koe die haar ook likt.


Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?

Meer Afrikaanse talen bij Talennet

Arabisch, Swahili, Hausa, Tamazight, Somalisch, Xhosa en Afrikaans